Catalogus > Gestuwde warme lucht > Industriële generatoren

X: Condenserende industriële warme lucht generatoren op aardgas

Aardgas Propaangas
Contact Interesse in dit gamma produkten ? Contacteer ons

ALGEMENE INFORMATIE.

De industriële condensatiegeneratoren SIROC®?serie « X » (klasse A) zijn de eerste generatoren op de markt die over een volledige reeks van vloerapparaten beschikken, die deze techniek gebruiken in het domein van de industriële toepassingen.
Het gamma gaat van 61 tot 350 Kw (nominale warmtecapaciteit Qn) en maakt het dus mogelijk om +/- 85% van de noden te « dekken ».

Zij kunnen in 3 versies verwezenlijkt worden : verticaal - horizontaal en waterdicht voor buitenopstelling.

De installatiekosten zijn duidelijk lager aangezien de post « schoorsteen » zich tot een eenvoudig zuignapluchtgat (type C) kan beperken in plaats van door het dak te moeten gaan. De gasmaatschappijen kennen hoge premies toe voor deze condensatiegeneratoren en die kunnen gaan tot 25 €/kW!!!!! (na te kijken bij de gasmaatschappij).

Onze SIROC® generatoren zijn sinds meer dan 60 jaar aanwezig op de markt en meer dan 16.000 toestellen werden geplaatst. Zij zijn de meest verkochte sinds een tiental jaren en worden voorgeschreven door de beste professionelen (installateurs - studieburelen - algemene ondernemers - enz...).
Alle componenten zijn van de allerbeste kwaliteit en onbetwistbaar de beste in hun domein : roestvrij staal AISI 430 - regeling Honeywell - elektrische kasten Télémécanique - ventilatoren Nicotra - gebreveteerde buizenwarmtewisselaar in INOX AISI 316 enz...
Er wordt veel zorg besteed aan de hele constructie, bijvoorbeeld de bevestigingsbouten en -moeren van het toegangspaneel tot de buizenwarmtewisselaar (die elk jaar geopend moet worden om het onderhoud toe te laten) zijn in het circuit van de verwarmde lucht en worden dus niet op korte termijn "gekook" zoals dat het geval is wanneer zij binnen het kijkgat worden bevestigd (wat natuurlijk veel eenvoudiger is en dus minder duur...).
De uitwendige mantel wordt verwezenlijkt in dubbelwandige stalen panelen met, daartussen, een isolatie in polyurethaan; zij worden bedekt met een laag roestwerend middel en 2 afwerkingslagen op basis van epoxy in de oven gebakken, hetgeen een perfecte houdbaarheid in de tijd waarborgt (de gemiddelde levensduur van onze generatoren bedraagt meer dan 25 jaar...).
Dank zij de specifieke vorm van de verbrandingskamer en de buizenwarmtewisselaar, gaat het rendement van 106% tot 107,8% volgens de modellen.
De ventilatoren zijn gemonteerd op geluiddempers en de motoren worden op regelbare wagens bevestigd, de overdracht gebeurt door katrollen (met dubbele of drievoudige groeven en niet met één enkele ...) en riemen (vanaf het model X80). Het geheel is bijzonder stil dank zij de geringe rotatiesnelheden (630 tot 815 rpm).

De SIROC® warmeluchtgeneratoren werden speciaal ontworpen om twee basisfuncties te vervullen : de  verwarming tijdens de winterperiode en de ventilatie gedurende de zomerperiode.Hun soepelheid en de uitgebreidheid van het gamma van de beschikbare modellen, laten toe steeds over een toestel te beschikken dat het beste bij elke toepassing past.

WERKINGSPRINCIPE.

Deze apparaten van de laatste generatie hebben een rendement dat van 99,9% (aan het nominaal vermogen) tot 107% gaat (tot 30% van het minimale vermogen Qmin). Behalve de belangrijke brandstofbesparing die zij mogelijk maken (tot 45%), zijn zij zeer « ecologisch » : de uitstoot van NOx is lager dan 50 mg / kW/h (klasse 5) en het % CO is gelijk aan 0….

X RENDEMENT VL.jpg

Het gebruikte principe bestaat in het rondstuwen van de vlam in de verbrandingskamer, d.w.z. dat de verbrandingsgassen er een dubbele omloop maken alvorens in de gebrevetteerde buisvormige warmtewisselaar te gaan. Dit systeem verzekert een maximum rendement, zonder dat het nodig is hiervoor nog een bijkomende rookgasextractor te gebruiken. De temperatuur van de  wanden van de verbrandingskamer is overal gelijk. Statisch en dynamisch uitgebalanceerde ventilatoren zijn ruim gedimensioneerd en draaien op een verlaagde snelheid om een geruisarme werking en eveneens een gereduceerd elektrisch verbruik te verzekeren. Hun karakteristieken debiet-druk laten hen toe om op alle verdeelnetten aangepast te worden.

CONSTRUCTIE.

De hoge fabricatiestandaard van deze reeks is identiek aan die van de generatoren SIROC van de reeks SES met, bovendien natuurlijk, de bijzondere specificaties van deze werkingsmanier. De structuur is van het type « dragend » met profielen in aluminium. Het omhulsel bestaat uit panelen van het type sandwich van 20 mm ; het buitenste deel heeft 2 beschermingslagen en een epoxy bovenlaag, het binnenste deel is in verzinkt reflecterend staal. Het isolatiemateriaal tussen beide delen is in isolerende en akoestische panelen van klasse 4.
De verbrandingskamer is in inox staal met een hoog gehalte aan chroom-titanium-nikkel (AISI 430); zijn design werd in windtunnel bestudeerd teneinde een homogene uitwisseling en geen enkele oververhitte zone te hebben. De gebreveteerde buisvormige warmtewisselaar bestaat uit gelaste ronde buizen (en niet dichtgeknepen) in inox staal AISI 316. De retarders zijn in vuurvast staal teneinde een voortreffelijk behoud in de tijd te waarborgen en om de vervormingen zoveel mogelijk te vermijden.
De rookkast in groot volume beslaat heel de oppervlakte van de warmtewisselaar en is in inox staal AISI 304.
De ventilatiegroep bestaat uit (een) in ruime mate gedimensioneerde centrifugaal ventilator(s). De transmissie gebeurt per afzonderlijke motor, katrol(len) en riem(en) voor de modellen 80 tot en met 200 en rechtstreekse drive voor de modellen 50 en 65.  

STURINGSKAST.

Zij worden uitgerust met een volledig besturingskastje dat aan de geldende normen (meer bepaald het EN 60335-1) beantwoordt, met algemene schakelaar, schakelcentrale zomer/ winter, thermische schakelaar voor de motor (s).
Een tri-thermostaat waarborgt de controle van de ventilatie en het in veiligheid zetten van de brander in geval van oververhitting.

Een modulerende thermostaat CAREL wordt met elk toestel geleverd, en zordt voor devolgende functies :

  • Automatisch starten en stoppen van de brander op een gegeven temperatuur. 
  • Horloge met ingebouwde elektronische programmator.
  • Knop voor aan en af zetten van het systeem.
  • Aanduiding van de minimale en maximale temperatuur.

Carel Clima.jpg

VERDELING VAN DE WARME LUCHT.

De verdeling van de warme lucht komt ofwel via kokers (wij stellen een verhoging voor van de statische standaarddruk - 150 tot 200 Pa - tot 300 Pa indien nodig) ofwel via een plenum tot stand. Dit wordt uitgerust met roosters met dubbele lamellen met een brede passage die een luchtstroom toelaat die gaat tot 20/25 meter.

De luchtstuwing gebeurt via een plenum uitgerust met dubbele deflectie-roosters (horizontaal en verticaal) met een brede doorgang die hoge worplengtes toelaat (van 20 tot 25 m. volgens de modellen) ; deze techniek van luchtverdeling (plenum) is verreweg superieur dan die van de "torens" (minder duur…) om devolgende redenen :

  • de doorgang van de luchtstroom wordt "gewurgd" om te kunnen passeren door de openingen van de torens, wat turbulenties en een sterk drukverlies veroorzaakt en vermindert dus aanzienlijk de worplengte van de lucht.
  • de roosters van de torens zijn met enkele deflectie (horizontaal) wat geen goede verdeling van de gestuwde lucht toelaat.
  • de oriëntatie van de torens wordt beperkt tot maximum 70° het ene van het andere en laat bijgevolg "dode" zones in de pusliehoeken, wat niet het geval is met een plenum dat het geheel van de oppervlakte van het lokaal bedekt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRANDERS.

Dank zij hun premix modulatiebrander brengen zij een onvergelijkbaar gebruikscomfort door het verschil van temperatuur zoveel mogelijk te verminderen aangezien het debiet van de gestuwde lucht constant is.

De modulatie van de brander gebeurt via een regulator die met een sonde PTC100 wordt verbonden. Het scherm van de regulator toont een instructietemperatuur evenals de temperatuur die door de sonde wordt gevoeld; deze kan ofwel in de omringende lucht automatisch ingesteld worden, ofwel op de toevoer, ofwel op de output van de warme lucht, ofwel in een ander lokaal.

In deze branders worden het gas en de zuurstof gemengeld vooraleer zij verbrand worden, wat ons toelaat een perfecte verhouding te kunnen behouden tussen het gas / zuurstof mengsel wat een "propere" verbranding garandeert. 

X PREMIX.jpg

De lengte van de vlam wordt verkleind, deze vormt zich enkel op het oppervlak van de brander, wat ons toelaat om toestellen te bouwen die kleinder zijn kwa afmetingen ten opzichte van klassieke toestellen met een gelijkaardig vermogen. 
In het geel : Afmetingen van de vlam van een klassieke brander. 
In het blauw : Afmetingen van de vlam van een premix brander

X FLAMME.jpg

STRATIFICATIE VERMIJDEN.

De stratificatie wordt tot het minimum vermindert want de warme lucht wordt “verplicht” om terug naar beneden te gaan aangezien de luchtrecyclage op vloerhoogte gebeurt.
Men moet ook in acht nemen dat de daling van de temperatuur van de gestuwde warme lucht (het luchtdebiet blijft hetzelfde) een betere mengeling met de omgevingslucht toelaat wat de stratificatie vermindert : hoe hoger de temperatuur van de gestuwde lucht, hoe minder hij zich mengt met de omgevingslucht en hoe sneller deze naar boven stijgt ; dit bouwt een belangrijke stratificatie op met zeer grote verschillen tussen de temperatuur op grondniveau en deze op plafondniveau.

ENERGETISCHE PREMIES.

Energetische premies worden toegekend op dit materiaal. De table hieronder toont U aan welke bedragen U kunnen teruggestort worden door deze verschillende fondsen, in functie van het model :

 Model  Eandis  Infrax   Gem. Havenbedr.
 ANTWERPEN
 Fonds énérgie
 WALLONIE

 

 

 €  €  €  €
 X 50  1.500  1.500   1.500   1.500
 X 65  1.825  1.825   1.825   1.825 
 X 80  2.400  2.400   2.400   2.400 
 X 100  2.925  2.925   2.925  2.925 
 X 150  3.750  3.750   3.750   4.475 
 X 175  3.750  3.750   3.750  5.050 
 X 200  3.750  3.750   3.750   5.850 

HR TOP.jpg

HET GAMMA X.

 Model  Vermogen    Rendement    Luchtdebiet  Druk

 

 

 kW  -  Min  kW  -  Max  %  -  Min  %  -  Max  m³/h  Pa
 X 50  22  59,8  97,9  106    4.700   150
 X 65  22  73   96,1   106   6.100   150 
 X 80  31  96,3  97,8   107,8  7.560  150 
 X 100  31  116,4  95,4  107,8  9.200  150
 X 150  53  178,6  99,8  106,9  13.000  200
 X 175  53  201,8  99,4  106,9  15.800  200
 X 200  53  234,2  98,4  106,9  18.000  200
X - Condenserende industriële warme lucht generatoren op aardgas

Downloads

Quicklink
 
Français | Nederlands

Vorig blad | Top van de pagina