Catalogus > Koeling van grote ruimten

SIROC FRESH AIR: Werkingsprincipe

Kraantjeswater
Contact Interesse in dit gamma produkten ? Contacteer ons

KLIMAATREGELING DOOR VERDAMPING

De klimaatregelaars (of koelers volgens de geijkte terminologie) door verdamping « SIROC » gebruiken met succes de techniek van afkoeling door waterverdamping.

De doorstroming van lucht bij deze toestellen veroorzaakt de verdamping van het water, waardoor de luchttemperatuur daalt en de vochtigheidsgraad verhoogt.

De huidige technologische vooruitgang, die steeds performanter wordt, heeft het mogelijk gemaakt dit principe aan te wenden. Het is het enige dat "redelijkerwijs" kan worden aangeboden voor de klimaatregeling en koeling van grote ruimten, dit in tegenstelling tot het conventionele principe met zgn. "directe expansie" die samengeperste gassen gebruikt, veel duurdere toestellen (6 à 10 maal duurder...) nodig heeft en enorm veel elektrische energie vereist - die meestal enkel beschikbaar is door transformatiecabines, waardoor men op elk gebied tot "onbetaalbare" budgetten komt, zowel wat de installatie als het verbruik betreft.

De klimaatregeling door verdamping maakt het mogelijk de temperatuur en de vochtigheid te controleren; dit laatste is ook een factor waarmee rekening moet worden gehouden met het oog op een maximum aan comfort. Dit systeem maakt het mogelijk grote ruimten zoals fabrieken, supermarkten, show-rooms, stallen, serres enz. te koelen en er de vochtigheidsgraad te verhogen. Het systeem is bovendien milieuvriendelijk want het gebruikt geen koelgassen en verbruikt een minimum aan elektriciteit. Voor de werking is enkel drinkwater nodig, dat overigens in geringe hoeveelheden wordt verbruikt : 4,2 gram water per kg lucht.

Koeling door verdamping biedt volgende voordelen in vergelijking met koeling door directe expansie

De materiaalkost ligt 4 à 8 keer lager

De verbruikskosten liggen 8 à 10 keer lager : het maximale waterverbruik bedraagt slechts 4,2 gram / kg lucht… bovendien vereist de elektrische vermogen dewelke nodig is voor conventionele koeling met directe expansie - in grote ruimten - een elektrische transformatiecabine, omdat het vermogen van het elektriciteitsnet totaal onvoldoende is.

Milieuvriendelijk systeem : er wordt geen enkel gas gebruikt, in tegenstelling tot koeling door directe expansie.

Volledige verversing van de lucht van het lokaal 15 à 30 keer per uur waardoor men alle deuren open kan laten en men bij het naderen, zoals bij handelszaken dewelke publiek ontvangen, een aangenaam gevoel van frisheid ervaart, wat de klanten ertoe aanzet binnen te komen. Bovendien worden alle geuren, rook, kleine insecten of andere elementen die in de lucht aanwezig zijn, permanent naar buiten afgevoerd.

Controle van de werking op elk niveau :

  • Snelheidsregelaar waardoor de luchtverversing per uur kan worden aangepast aan de effectieve omstandigheden.
  • Relatieve vochtigheidsgraad binnen, met hygrstaat, tussen 30 en 90%.

Op volgend schema, leggen wij op eenvoudige wijze uit hoe onze toestellen werken, volgens een theoretisch voorbeeld.

Clim Evapo 1 VL.JPG

 

FIG. 1 : Het systeem verlaagt de warmte dewelke wij voelen (voelbare warmte) en verhoogt de warmte dewelke wij niet voelen (latente warmte). Zoals men kan merken, wordt de voelbare warmte verminderd met de helft van zijn initiële waarde, waardoor een gevoel van welbehagen en comfort ontstaat.

Clim Evapo 2 VL - PETIT.jpg

 

FIG. 2 : Een bepaald buitenlucht debiet, bij een temperatuur van 36°C en een relatieve vochtigheid van 30% gaat bij lage snelheid door een CELdek paneel, dat bevochtigd is en doordrenkt met drinkwater. Het ondergaat er een temperatuurdaling en een verhoging van de vochtigheid en wordt in het lokaal geblazen met een temperatuur van 26°C en een relatieve vochtigheid van 70%.

VOORBEELDEN VAN TOEPASSINGEN

Opslagplaatsen van vluchtige producten
De opgeslagen producten verdampen weinig, de constante aanvoer van verse lucht vermindert het risico op brand en verwijdert ook gassen en geuren.

Opslagplaatsen farmaceutische producten
Voor een betere bewaring van de medicijnen.

Bij verftoepassingen
Een correcte vochtigheidsniveau, bij het gebruik van verf in spray of bij een elektrostatisch procédé, elimineert statische elektriciteit en vermindert het binnendringen van stof, wat een dure verwijdering veroorzaakt. Het resultaat is een betere afwerking en een besparing van de hoeveelheid gebruikte verf.

Grafische kunsten / Papierverwerkingsfabrieken
Bij een correcte temperatuur en vochtigheidsgraad behoudt het papier zijn weerstand en is het minder breekbaar en fragiel. Te droog papier laadt zich gemakkelijk op met statische elektriciteit, waardoor het moeilijk kan worden behandeld. Door de vochtigheidsgraad constant te houden tijdens het drukken, behoudt het papier zijn eigenschappen waardoor het risico op fouten vermindert en een besparing kan worden gerealiseerd op de drukinkt.

Feestzalen/discotheken
De temperatuur is aangenaam. Tabaksrook en lichaamsgeuren worden totaal afgevoerd dankzij de verschillende totale luchtverversingen per uur.

Wijnkelders
De bewaring van wijn wordt niet onderbroken. De geur blijft altijd boven. De wijn verdampt niet meer in de kelder en wordt niet slecht. Er komt voldoende zuurstof in de kelder. In de gistingsvaten blijft de gist altijd aan de oppervlakte. De daling van de temperatuur van de gistende wijn voorkomt dat de etherische stoffen verdampen en verwijdert de gassen die geproduceerd worden.

Handelscentra / Show room / Supermarkten / Grootwarenhuizen
Zeer comfortabele omgeving voor klanten en personeel. Groenten, fruit en andere voedingswaren bewaren beter. Verdrijven van geuren en insecten. Houten meubels worden niet beschadigd. De klanten blijven langer daar waar "zij zich goed voelen", zeker in toonzalen die anders in de zomer echte "ovens" worden.

Elektronische componenten en computers
Statische elektriciteit is een bedreiging voor moderne elektronische circuits.
Een gecontroleerde vochtigheidsgraad vrijwaart de werkzones van problemen van statische elektrische ontladingen.

Confectiefabrieken
Zeer comfortabele temperatuur en snelle en constante verwijdering van rook en geuren.

Fabrieken van verpakkingen en andere plastic producten
Stofdeeltjes en insecten kunnen dewelke zich kunnen vastzetten op de producten worden naar buiten afgevoerd, daarenboven werkt het personeel in een zeer comfortabele omgevingstemperatuur.

Meelfabrieken
De aandrijving van het graan gebeurt door de lucht. Deze lucht, die in het lokaal wordt genomen kan het malen bemoeilijken indien ze te droog is. Bij het verpakken kunnen de papieren zakken scheuren door een te lage vochtigheidsgraad. Deze twee nadelen worden opgeheven.

Gieterijen
Overtollige warmte en rook in het bedrijf worden afgevoerd.

Houtindustrie
Houdt de vochtigheidsgraad van het hout op een bepaald niveau, waardoor zijn stabiliteit behouden wordt en de consistentie tijdens de behandeling vergemakkelijkt wordt met een minimum aan kosten. Met een hoge vochtigheidsgraad wordt bovendien de statische elektriciteit verminderd en wordt ook het stof constant afgevoerd.

Fruit en voeding industrie
Fruit en groenten behouden beter hun versheid en ook hun prijs.... door het gewichtsverlies tot een minimum te beperken dank zij de hoge vochtigheidsgraad van de omgeving.

Musea en kerken
Houden de vochtigheid constant en verhinderen mogelijke schade aan waardevolle voorwerpen, zoals verf of meubels, veroorzaakt door het krimpen en uitzetten in hun volume.

Metallurgie-bedrijven
Elimineren van de warmte, dewelke wordt afgegeven door de machines, ovens, enz. en van rook en gassen. Verhoogt de productiviteit dank zij comfortabele temperaturen. Machines en werktuigen werken nauwkeurig in een aangepaste omgevingstemperatuur.

Agrarische sector
Voorkomt verlies door teveel warmte. Reproductie en teelt worden verbeterd in een ideale omgeving voor de dieren, zonder onaangename geur of insecten. Verhoging van de productie

Machinekamers of co-generatie
Oplossing voor de problemen veroorzaakt door teveel warmte en tegelijkertijd een verhoging van het rendement van turbines en verbrandingsmotoren.

Automatisatie-ateliers
Afvoeren van uitlaatgassen

DE UITVOERINGEN

Model H : Horizontale luchtpulsie

SCE H GRAND.jpg

Model VS : Verticale luchtpulsie naar boven

SCE VS GRAND.jpg

Model V : Verticale luchtpulsie naar beneden

SCE V GRAND.jpg

SIROC FRESH AIR - Werkingsprincipe

Downloads

Quicklink
 
Français | Nederlands

Vorig blad | Top van de pagina