Catalogus > Lamborghini Calor > Industriële warm water ketels

MEGA PREX: Industriële warm water ketels in plaatstaal.

Mazout Aardgas Zware stookolie / Aftapolie Propaangas
Contact Interesse in dit gamma produkten ? Contacteer ons

STALEN DRUKKETEL.

 De MEGA PREX ketels zijn plaatstalen overdrukketels, met hoog rendement, CE - gehomologeerd, ideaal voor de verwarming van middelgrote en grote gebouwen. Zij kunnen werken met een brander met aangeblazen vlam op mazout of op gas. Deze ketels bieden een reeks oplossingen, om de vorming van zure condensatie te vermijden en alle daaruit voortvloeiende negatieve effecten. Deze ketels zijn gebaseerd op de technologie van vlamkering.

ISOLATIE.

Om thermische en akoestische verliezen te verminderen, is de ketel bekleed met een dikke laag glaswol van 80 mm. Bovendien is de ketelbekleding beschermd door een externe laag poedervernis, dewelke kan worden aangebracht na installatie. Al deze isolaties verminderen het warmteverlies en komen uiteraard het rendement ten goede.

DEUR MET VOLLEDIGE OPENING.

Het is absoluut noodzakelijk dat de deur een optimale sluiting verzekert met de verbrandingskamer, dewelke onder druk staat. De speciale constructie van de deur - uit één stuk - met een, keramische vezelbekleding (met lage inertie en hoge isolatie-waarden) en de mogelijkheid om ze te regelen, kan weggeklapt worden en ondersteunt een goede algehele werking. Het eventueel ontsnappen van de hete rookgassen, zou trouwens de vervorming van de deur tot gevolg kunnen hebben.

ELECTRISCH PANEEL.

Het elektrisch paneel is conform de geldende normen en, meer bepaald, de EG-richtlijn inzake laagspanning 72/33, die op 1 januari 1996 van kracht werd. Het is aan de buitenzijde van de ketel aangebracht zodat de schakelaars op kamertemperatuur blijven. Deze laatste is helemaal compleet en heeft een ruimte voorzien om eventueel een thermische regeling met buitenvoeler aan te brengen. Hij is voorzien van :

  • Regelhermostaat.
  • Veiligheidsthermostaaat.
  • Hoofdschakelaar.
  • Schakelaar brander.
  • Schakelaar pomp.
  • Verklikkerlichtje werking.
  • Een plaats voor een thermische meter is eveneens voorzien.

DIKKE ROOKGASPIJPEN.

Een overdrukketel, oordeelkundig geselecteerd en correct geïnstalleerd, moet zelden worden vervangen wegens corrosie. Ook al wordt er geen zuur geproduceerd , bij de werking van de ketel, veroorzaken het veelvuldig stilzetten en het terug opstarten een tijdelijke condensatie, dewelke zich vooral aftzet op de rookgaspijpen (wisselaar). De MEGA PREX ketels hebben pijpen met een grotere diameter, dewelke een langere levensduur van de ketel waarborgen. Om dit condensatieprobleem te verminderen, verlengen wij de pijpen en de afmeting van de achterste plaat. Zo wordt een "lamel" - effect gecreëerd, hetwelk de warmte naar de lasnaden van de pijpen leidt en daarenboven de condensatie reduceert..

HET GAMMA BIG.

 Model  Calorisch vermogen    

 

  

 kCal/h   W
 MEGA PREX 90  80.000  93.000
 MEGA PREX 100  90.000  105.000
 MEGA PREX 115  100.000  116.000
 MEGA PREX 150  130.000  151.000
 MEGA PREX 180  160.000  186.000
 MEGA PREX 230  200.000  232.000
 MEGA PREX 290  250.000  290.000
 MEGA PREX 340  250.000  349.000
 MEGA PREX 400  350.000  407.000
 MEGA PREX 460  400.000  465.000
 MEGA PREX 580  500.000  581.000
 MEGA PREX 700  600.000

 697.000

 MEGA PREX 800  700.000  814.000
 MEGA PREX 930  800.000  930.000
 MEGA PREX 1050  900.000  1.046.000
 MEGA PREX 1150  1.000.000  1.162.000
 MEGA PREX 1400  1.200.000  1.395.000
 MEGA PREX 1550  1.350.000  1.569.000
 MEGA PREX 1750  1.500.000  1.744.000
 MEGA PREX 2000  1.700.000  1.976.000
 MEGA PREX 2300  2.000.000  2.325.000
 MEGA PREX 2900  2.500.000  2.907.000
MEGA PREX - Industriële warm water ketels in plaatstaal.

Downloads

Quicklink
 
Français | Nederlands

Vorig blad | Top van de pagina