Catalogus > Terrasverwarming > Vaste toestellen

INFRA: Donker infra-rood stralers SIROC

Aardgas Propaangas
Contact Interesse in dit gamma produkten ? Contacteer ons

PRINCIPE.

Zoals bij de zonnestralen, verwarmt de infra-roodwarmte enkel datgene, wat zich in de stralingzone bevindt en wel zonder de ruimtetemperatuur op te warmen. Inderdaad, de infra-roodstralen behoren tot de familie van de electromagnetische golven. Zij zijn onderworpen aan de fysische wetgeving hieromtrent en derhalve verplaatsen zij zich rechtlijnig en wanneer zij door een « lichaam » worden opgevangen, produceren zij een warmte zonder te reageren op het omringend milieu.

Dit systeem vermijdt dus twee belangrijke warmteverliezen :

  • Deze die resulteren uit de onevenwichtige temperatuurverschillen tussen de vloer en het plafond.
  • Deze die resulteren door de verwarming van ongebruikte volumes.

Het systeem van « donkere » infra-roodverwarming – in vergelijking met de hevig infra-rood verwarmings-toestellen – hebben de volgende voordelen :

  • De verbrandingslucht kan buiten genomen worden.
  • De verbrandingsgassen kunnen afgevoerd worden buiten het te verwarmen lokaal.
  • De afwezigheid van open vlam in het te verwarmen lokaal.
  • De verwarmingszones zijn2 à 3 maal intenser voor een gelijkaardig kalorisch vermogen.

GEBRUIK.

Dit systeem van verwarming wordt hoofdzakelijk gebruikt voor het verwarmen van zones, bv : in grote ongeïsoleerde werkplaatsen, doorsteekplaatsen, loskaden, inpakruimten, enz…

WERKING.

Een gasbrander is geïnstalleerd voor een metaalbuis van een bepaalde lengte, waar aan het uiteinde een rookgasextractor wordt geïnstalleerd, dewelke de circulatie van de verhitte gassen verzekert.
Een stralingspaneel met een bijzondere vorm is gemonteerd boven de warmtewisselaar en verspreidt de stralingswarmte zoals een neon-verlichting zijn licht verspreidt. Na de aanschakeling zet de werking zich snel in beweging en de warmte doet zich bijna onmiddellijk gevoelen .

KONSTRUKTIE.

Het verwarmingslichaam is gemaakt uit een metalen buis uit koolstofstaal, van een grote dikte en verschillende diameters ; het is behandeld met een zwarte vernis, die speciaal bestemd is voor hoge temperaturen, terwijl de verschillende koppelingen uitgevoerd zijn met flenzen en bijhorende pakkingen. De interne verbrandingskamers van de modellen  9 en  12, zijn vervaardigd uit inox-staal speciaal bestemd voor hoge temperaturen, hetgeen onmisbaar is voor de bescherming van de thermische straler , alsook om de algemene verbranding te verbeteren met de verhoging van de oppervlakte-temperaturen als gevolg.
De elektrische rookgas-extractor is gemonteerd met windingen van de klasse H en de zelfsmerende rollagers van het type C3,  bestand tegen hogere temperaturen. De turbine is behandeld met een « thermoplastische » vernis bestand tegen grote temperatuurschommelingen alsook tegen agressieve gassen en condensaties van de verbrandingsgassen tijdens de werkingsperiode.
De bevestigingsflenzen hebben een uitwendig profiel, hetwelke gelijk is aan het stralingspaneel, met dewelke zij een statisch volume creëren, onmisbaar om de convectie en de verliezen te beperken, dewelke anders aan de omgevingslucht wordt afgegeven. De luchtregeling van de brander gebeurt via een micrometrische klep die konstant over het rendement waakt van de verbranding.
Het verwarmingslichaam heeft een « U »-vorm waar inwendig de verbrandingsgassen aan een temperatuur van +/- 380° worden doorgeleid. In deze voorwaarden is er geen afgifte van magnetische golven in de visuele band (ultraviolet) maar slechts thermische golven (infra-rood).
 Boven deze verbrandingskamer is er over de totale lengte een parabolisch stralingspaneel gemonteerd die de thermische warmte naar de te verwarmen zones straalt op een perfekte wijze.

VEILIGHEID.

De branderkontrole gebeurt door middel van een fotocel.
Het geheel van de brander, de beveiliging, de regeling en de rookgasextractor wordt omvat door een gesloten omkasting dewelke voorzien is van een anti-stoffilter.
De mazoutbrander daarentegen is specifiek uitgerust voor deze toepassingen.

HET GAMMA INFRA.

 Model  Vermogen       Rendement

 

 

 W  kCal/h  PCI
 INFRA 06-16  16.700  14.500   95 %
 INFRA 09-25  23.000  20.000  95 %
 INFRA 12-42  40.300  35.000  95 %
INFRA - Donker infra-rood stralers SIROC

Downloads

Quicklink
 
Français | Nederlands

Vorig blad | Top van de pagina