Catalogus > Mobiele generatoren

EL: Mobiele electrische generatoren SIROC

Electriciteit
Contact Interesse in dit gamma produkten ? Contacteer ons

MOBIELE ELEKTRISCHE GENERATOREN.

Dit soort toestellen vertegenwoordigt een alternatieve en goedkope oplossing voor de conventionele installaties.
Hun voordelen zijn de volgende :

 • Zij zijn beweeglijk en kunnen overal gebruikt worden waar er een behoefte aan warmte is zonder dat het noodzakelijk is om een installatie uit te voeren.
 • Zij zijn zuinig in het verbruik : deze modellen hebben een rendement van 100% ….
 • Zij zijn voorzien van verschillende soorten veiligheden.
 • Automatische werking : Deze toestellen zijn voorzien van een thermostaat en een vermogenschakelaar.

WERKINGSPRINCIPE.

 Générateurs mobiles électriques

TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN.

Elektrische luchtverwarmers zijn bijzonder goed inzetbaar in ruimten waar :

 • Geen zuurstof mag worden verbruikt.
 • Geen open vlam gewenst is.
 • Geen rookgas of vocht mag worden uitgeblazen.
 • Een minimum aan geluid gewenst is.
 • Geen stockage van brandstof aanwezig mag zijn
 • Toestellen voorzien voor gesloten lokalen.
 • Regelbaar vermogen.
 • Comfortable warmte, 100% propere en droge warme lucht.
 • Zeer snelle, efficiënte en directe verwarming.
 • Gecombineerde draag-/ophangbeugel.

TOEPASSINGSVOORBEELDEN.

In de landbouw sector :

 • Verwarming van kwekerijen en stallen.
 • Drogen van geoogste producten.
 • Bescherming tegen de vorst - vb. pootaardappelen.
 • Voorverwarming van landbouwmachines gedurende de vorstperiodes - vb. tractors.
 • Bescherming van de bloembollen zonder risico van ethyleenproductie. ( indirecte modellen )

In de industrie sector :

 • Verwarming van werkplaatsen, opslagplaatsen, buiten gelegen werkplaatsen, enz...
 • Opwarming van bevroren installaties.
 • Antivries bescherming.

In de bouw sector :

 • Verwarming van gebouwen in opbouw die het mogelijk maakt om de activiteit te behouden gedurende de periodes van sterke vorst.
 • Bescherming van producten die vorst vrezen, drogen van wanden.
 • De toestellen op propaangas worden bijzonder aangeraden voor het drogen of het gebruik in gebouwen waarin de plafonnering reeds werd verwezenlijkt.

In de automobiele sector :

 • Voor het drogen van koetswerkstukken.
 • Voor de verwarming onder de bruggen - vb. in de autokeuringscentra.
 • Als bijkomende verwarming voor interventies buitenuit.

Deze infra-rood toestellen zijn bijzonder geschikt wanneer een economisch verantwoorde oplossing nodig is ( in- en uitgangsassen, grote plafondhoogtes, niet geïsoleerde ruimtes, lokalen die gedeeltelijk of tijdelijk verwarmd dienen te worden )

HET GAMMA MOBIELE ELEKTRISCHE GENERATOREN EL.

 Model  Vermogen  Luchtdebiet  Stroom  

 

 

 W/h  m³/h  230 V mono  3 * 400 V + N
 EL 3  3.000  400   Ja  
 EL 5  5.000  400   /  Ja
 EL 9  9.000  700   /  Ja
 EL 12  12.000  800   /  Ja
 EL 15  15.000  1.300   /  Ja

TARIEF.

 Model  Prijs

    

    
 EL 3  110
 EL 5  158 
 EL 9  225
 EL 12  297   
 EL 15   360

Netto prijs, zonder bijkomende disconto  -  Excl. BTW  -  Vertrek onze werlhuizen  -  Betaling bij de levering.

EL - Mobiele electrische generatoren SIROC

Downloads

Quicklink
 
Français | Nederlands

Vorig blad | Top van de pagina